Икономически университет – Варна

Новини

ИУ – Варна взе участие в Пътуващия салон на образованието, който се организира за поредна година от Френския институт в България

Крайният срок за подаване на документи е 20.11.2019 г.

Той е отличен за заслуги в проучването и популяризирането на стопанската история на Сливенския край

Катедра "Икономика и управление на строителството"

Церемония за връчване на дипломи

Катедра "Икономика и управление на строителството"

Начало
29
ное

Церемония за въчване на дипломи

Начало
27
ное

Церемония за връчване на дипломи

30 октомври 2019 г.

Начало
22
ное

Церемония за връчване на дипломи