Икономически университет – Варна

Конкурс за държавни служители на длъжност "стажант-аташе" в МВнР

Министерството на външните работи обявява общ конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност "стажант-аташе" – 15 щатни бройки. Обявата е публикувана в сайта на МВнР на 19.09.2022 г., а срокът за подаване на документи е 14 дни след опубличаването й. Условията и заявлението за участие ще намерите в прикачените документи.

28 сеп 2022Подобни