Икономически университет – Варна

Студенти от варненски университети събра UEVA – бизнес акселераторът на Икономически университет – Варна в пилотно събитие от Младежка инициатива „Хоризонтите пред младия предприемач – опитът говори …“

На 5 октомври 2022 г. в Зала 1 на Икономически университет – Варна се проведе пилотното събитие от Младежка инициатива „Хоризонтите пред младия предприемач – опитът говори …“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна.

Инициативата се изпълнява от UEVA – бизнес акселераторът на Икономически университет – Варна и включва поредица от четири събития, които ще се проведат в рамките на месец октомври 2022 г. Събитията са отворени за студенти от всички висши училища.

Темата на пилотното събитие бе "Начини за финансиране на бизнес, стартиращ или работещ. Възможности, които дават оперативните програми" с гост – лектори д-р Виктория Маринова – Управител на Областен информационен център – Варна и доц. д-р Ралица Жекова - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на РАПИВ.

Интересът към темата доведе в залата студенти, докторанти и преподаватели от Икономически университет – Варна и Медицински университет - Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Младите предприемачи са студенти в специалности „Маркетинг“, Международни икономически отношения“, „Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език), „Международен бизнес (с преподаване на английски език), „Бизнес икономика“, „Счетоводство и контрол“ както и „Здравен мениджмънт“. Сред участниците имаше и студенти по програма ERASMUS + oт Технически университет в Кемниц, Германия и Университет по приложни науки Bonn-Rhein-Sieg, Германия. Предприемаческите идеи, които участниците споделиха са в различен етап от развитие, от концептуална фаза до стартирали и работещи бизнеси.  

На вниманието на аудиторията бяха представени програми, финансирани от европейските фондове, възможности по Плана за възстановяване и устойчивост, с възможностите за млади предприемачи по програма ERASMUS +, с няколко примера за европейско финансиране чрез акселераторски програми,  какво представлява микрокредитиране със споделен риск, какви възможности дават Фондът за ускоряванe и начално финансиранe (ФУНФ), Европейски институт за иновации и технологии (EIT) и EIC Accelerator към Европейски съвет за иновации (EIC), Хоризонт Европа.

Практическата задача, поставена от гост – лекторите провокира участниците и доведе до оживена дискусия. Младите предприемачи надградиха уменията си за дефиниране на цели, планиране на дейностите, които ще доведат до изпълнение на целите и за измерване на напредъка си по пътя към целта, за да управляват процеса по реализиране на идеята си.

Следващите събития в рамките на младежка инициатива „Хоризонтите пред младия предприемач – опитът говори …“ са:

13.10.2022 г. "Академичната кариера и съществуват ли предприемачи в науката?"

18.10.2022 г. "Нестандартните предприемачи – успешни истории в сегашно време"

26.10.2022 г. "Пътят към успеха включва и конфликти – как да се справяме с тях без да ги оставяме в наследство"

Регистрацията е отворена!

Очакваме Ви!

Допълнителна информация можете да получите на координатите за връзка по-долу:
Email: ueva@ue-varna.bg
Координатор: гл. ас. д-р Петър Петров
Моб. тел.: 0882164570

06 окт 2022Подобни