Икономически университет – Варна

Защо да избера точно ИУ-Варна

Ние, в Икономически университет – Варна, се гордеем със своето минало и всеки ден градим своето бъдеще. Избирайки Икономически университет – Варна, вие получавате възможността да се обучавате във висше училище, предоставящо много  възможности за реализация в съответната област, към която сте се насочили. ИУ-Варна предлага голямо разнообразие от специалности в различни направления като "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки", в три форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна, включително и обучение на английски и руски език.

Приориет на университета е международното сътрудничество, което дава шанс на студенти и преподаватели да се обучават и практикуват в чужбина. Също така ИУ-Варна е организатор на конференции, семинари и практически уъркшопове, чрез които обучаващите се могат да се запознаят отблизо с политиката и управлението на едни от водещите компании в сферата на бизнеса и икономиката.

Университетът осъществява своята дейност благодарение на модерната си материална база. Изграждането на съвременна, високотехнологична и функционална материална база, модернизирането на лекционните зали, обновяването на залите за хранене, обогатяването на библиотечния фонд, разширяването на легловата база в общежитията, инвестирането на собствени средства в подкрепа на научните търсения на младото поколение и подобряване на квалификацията на преподавателите, подкрепата на спортния талант и българската култура, развитието на връзките с бизнеса и завършилите университета студенти са сред водещите приоритети в управлението му.

Икономически университет – Варна е иновативен и високотехнологичен университет. Пет изследователски центъра обогатяват връзката между бизнес и обучение в най-новите области на познанието, чрез интердисциплинарни изследвания, анализи и консултации. Съвместно с Кариерния център развиват студентите в реална среда и подпомагат научното израстване и професионалната им реализация в България и чужбина. Целият научен потенциал работи по многобройни оперативни програми и международни проекти, чието развитие се следи от специализиран сектор.

В Центъра за продължаващо обучение, студентите имат възможност да получат допълнителна знания паралелно с основната им специалност. Чрез това обучение те придобиват нова или допълнителна професионална квалификация. За тази цел се предлагат два вида обучение: специалности и курсове. Организират се специализирани компютърни курсове, както и езиково обучение за начинаещи и напреднали по английски, немски, руски, японски, италиански, испански, холандски, датски и турски език.

Университетът разполага с модерен спортен комплекс. Студентите имат възможност да тренират волейбол, баскетбол, футбол, фитнес, гимнастика, тенис на маса, плуване, лекоатлетически крос, спортно ориентиране и др. В рамките на спортната дейност има групи за шах, кикбокс, боулинг, модерна гимнастика и народни танци, които участват в събитията на университета и прояви на културен обмен между университетите. Баскетболът се превърна в предпочитан и обществено значим спорт, който помага за образованието и възпитанието на студентите.

През последните три години университетът е домакин на кинопрожекции на класически и съвременни български филми, концерти на популярни музиканти и изпълнители, театрални спектакли, срещи-дискусии с любими на младото поколение творци.