Икономически университет – Варна

За деветнадесета поредна година Фондация "ЕВРИКА" ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области

Предназначена е за студенти, кандидатстващи за получаване на следдипломна квалификация (магистратура, докторантура) или желаещи едногодишен престой с цел провеждане на изследване в държавно спонсорирани университети в Бавария.

Начало
25
юни
Край
27
юни

"Започни млад / Start Young" на Списание "Български предприемач" е 50-часово събитие, предназначено да осигури превъзходно практическо обучение за начинаещи предприемачи.

Най-добрите ще спечелят стипендии за обучение и стажове в най-големите застрахователни компании

Краен срок за подаване на заявления – 15 юли 2021 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в класирането: 30.04.2021 г.

Стипендии ще се отпускат за студенти в ОКС "бакалавър", "магистър" и ОНС "доктор" в институтите с преподаване на арабски език, които отговарят на определени условия и не са получавали друга стипендия от саудитска образователна институция.

За академичната 2021/2022 година

Френският институт в България откри своята кампания «Стипендии за Франция» за 2021 година.

Вижте повече