Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна има нова обслужваща банка

От 1 януари 2023 г. обслужващата банка на Икономически университет – Варна е УниКредит Булбанк АД. Всички разплащания ще се осъществяват по следните банкови сметки в лева и евро, като временно се преустановява плащането през WebStudent.

Разплащателна сметка в лева
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

 

Разплащателна сметка в евро
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG87UNCR70003425163758
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

 

Разплащателна сметка по програма Еразъм в евро
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG84UNCR70003525161791
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

 

Общежития и столове разплащателна сметка в лева
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG64UNCR70003125159662
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Общежития и столове

 

Колеж по туризъм – Варна разплащателна сметка в лева
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

30 дек 2022


Тагове

Подобни