Икономически университет – Варна

Стипендии за докторанти, пост-докторанти, учени от Швейцарскто посолство

Посолството на Щвейцария в София отпуска стипендии за академичната 2023-2024 г., предназначени за:

  • докторанти в един от десетте швейцарски държавни университета, двата федерални технологични института и обществени и изследователски институти;
  • постдокторанти;
  • научни изследвания - за учени с ОКС "магистър";
  • изкуство - за висококвалифицирани млади хора от всички сфери на изкуството с ОКС "магистър" или научно изследване.

Кандидатите следва да се запознаят с всички изисквания и ако отговарят на тях могат за заявят пакет с документи за кандидатстване в Център за академични изследвания.

Финалният подбор ще бъде направен от Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите. Срок за прием на документи от български кандидати - 20 ноември 2022 г.

20 окт 2022Подобни