Икономически университет – Варна

Неприсъствен електронно базиран ще бъде учебният процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в ИУ – Варна за срока на извънредната епидемична обстановка

Стипендиантската програма на Huawei SFTF е отворена за регистрация от 1 до 30 октомври 2021 г.

Стипендията включва финансово покритие на таксата за обучението, както и разходите за настаняване и храна през периода на учебната година.

За деветнадесета поредна година Фондация "ЕВРИКА" ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области

Предназначена е за студенти, кандидатстващи за получаване на следдипломна квалификация (магистратура, докторантура) или желаещи едногодишен престой с цел провеждане на изследване в държавно спонсорирани университети в Бавария.

Начало
25
юни
Край
27
юни

"Започни млад / Start Young" на Списание "Български предприемач" е 50-часово събитие, предназначено да осигури превъзходно практическо обучение за начинаещи предприемачи.

Най-добрите ще спечелят стипендии за обучение и стажове в най-големите застрахователни компании

Краен срок за подаване на заявления – 15 юли 2021 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в класирането: 30.04.2021 г.

Стипендии ще се отпускат за студенти в ОКС "бакалавър", "магистър" и ОНС "доктор" в институтите с преподаване на арабски език, които отговарят на определени условия и не са получавали друга стипендия от саудитска образователна институция.