Икономически университет – Варна

Стипендии на мексиканското правителство

Мексиканското правителството кани чужденци, университетски преподаватели и студенти в бакалавърска или магистърска степен, да споделят своя опит и дейност на съвместно онлайн международно обучение (COIL) в мексикански университети.

По време на проекта Мексиканската агенция за международно сътрудничество и развитие (AMEXID) ще финансира кратък престой на подбраните кандидати в Мексико, покривайки пътните разходи до приемащия университет и предоставяйки издръжка за ежедневни разходи.

В рамките на две до четири седмици участниците в проекта ще обменят опит със своите мексикански колеги, за да подобрят качеството на обучението и управлението във висшите образователни институции в Мексико.

Поканата важи за повече от 180 държави, сред които и България, а целта на проекта е да допринесе за бъдещото развитие на студенти и академици, като стимулира културния обмен и усъвършенстването на дигиталните умения на участниците.

За повече информация и изискванията за кандидатстване посетете: COIL project scholarships from the Government of Mexico for Foreigners 2023. | Mexican Agency for International Development Cooperation | Government | gob.mx (www.gob.mx)

Кандидатури се подават чрез Системата за управление на академичното сътрудничество (SICCA), достъпна на https://sigca.sre.gob.mx/

Крайният срок за кандидатстване е 30 август 2023 г.

02 авг 2023Подобни