Икономически университет – Варна

Конкурси за стипендиите на фондация "Еврика"

За двадесета и първа поредна година Фондация "Еврика" ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 3 000 лева годишно в 11 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2.  Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в областта на електрониката,  автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще бъде определен още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров-Балан“ в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация "ЕВРИКА" и стипендията "Акад. Александър Теодоров – Балан" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от Мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2023/2024 година.

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2023 г.

Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация „Еврика“ на адрес: https://www.evrika.org/?p=4250

Допълнителна информация и уточнения може да получите на тел. (02) 9813799; 9815181, както и на: office@evrika.org, grigor@evrika.org или информацията в www.evrika.org

Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици и Статут на специалните именни стипендии на Фондация "Еврика"

Регистрационен формуляр и декларация за лични данни за кандидатстващи студенти

07 сеп 2023Подобни