Икономически университет – Варна

Начало
14
май

Един век Икономически университет – Варна

Еврокомисарят Мария Габриел участва в конференцията

Кандидатите разработиха в екипи маркетингов казус, представиха предложения и аргументираха решения.