Икономически университет – Варна

Конкурс за студенти на тема "Потребителската култура – гаранции за избор на качество"

Заповядайте на представяне и класиране на студентските доклади, допуснати до участие в конкурс на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“, който ще се проведе на 15-и октомври 2021 г. от 09.00 ч. в зала 1 на Икономически университет – Варна. 

Младежката инициатива се осъществява от дирекция "Образование и младежки дейности" при Община Варна и Център за качество на стоките и потребителска защита  (ЦКСПЗ) към Научноизследователски институт при ИУ – Варна.

В конкурса ще вземат участие студенти в ОКС „бакалавър“ от различни специалности, обучаващи се в ИУ – Варна. Те ще представят свои авторски доклади по следните актуални проблеми, свързани с потребителската култура в различни направления:

  • нагласите на потребителите в България относно Комисията за защита на потребителите;
  • представяне на програма за оценка на продукти;
  • качеството на предлаганите в търговската мрежа сирена;
  • видовете заместители на кафе и техните предимства за потребителите;
  • качеството на металните суровини, предлагани от фирма „Равера“ ЕООД, гр. Бургас;
  • избора на защитни предпазни маски;
  • въздействието на здравната криза COVID-19 върху потребителите на финансови услуги;
  • каналите, чрез които най-често се информират студентите при избор на университет;
  • изграждането на базова потребителска култура при търговията с инвестиционно злато.

Познаването и правилното прилагане на специфичните аспекти на потребителската култура се очаква да доведе до повишаване знанията и компетенциите на потребителя при избора на качествена и безопасна стока,  респективно повишаване доверието и утвърждаване авторитета на ЦКСПЗ и ИУ – Варна.

Разработките ще се оценяват от тричленна комисия от експерти по предварително обявени в Регламента критерии. Студентите, получили най-висока обща оценка, ще бъдат класирани на първите три места.


Пълната програма за събитието може да откриете тук:

ПРОГРАМА


За допълнителна информация
Доц. д-р Събка Пашова
Ръководител ЦКСПЗ
Ръководител на младежката инициатива
Моб. тел.: 0882 164 689
Уеб страница на младежката инициатива: https://ue-varna.bg/bg/p/8680
 

27 сеп 2021Подобни