Икономически университет – Варна

Младежка инициатива "На фокус: Потребителскатa култура - гаранции за избор на качество"

Младежка инициатива: "На фокус: Потребителската култура - гаранции за избор на качество" се осъществява от Центърът за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към Научноизследователски институт на ИУ-Варна с финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

Периодът за изпълнение на инициативата е до октомври 2021 г.

Познаването и умението за идентифициране на лоялните от нелоялните производствени практики са основни компетенции за всеки потребител на стоки и услуги, във връзка с неговото информирано решение дали да се възползва от дадена търговска кампания, оферта или продукт, насочени към него. Знанието за основните постановки на нормативната уредба, създадена да защитава потребителите, позволява правилна преценка и предпазва от импулсивни решения за покупка.

Младежка инициатива "На фокус: Потребителската култура - гаранции за избор на качество" цели провокиране на мисленето и активността на студентите чрез представяне пред тях на актуална тема, описана в разработени разяснителни материали, както и повишаване техните знания и компетентности по актуални теми, свързани със състава, свойствата, качеството, безопасността и контрола на стоките.
 
Друга цел е възпитаване на потребност от информираност с цел избягване на заблуда, попадане в класическите капани и постигане на очакваната удовлетвореност от акта на закупуване на стоки. Познаване на институциите и отговорните органи, които защитават правата на потребителите и извършват контрол на стоките.
 
Трета не по-малко важна цел е създаване на умения за правилното разчитане и тълкуване на информацията върху етикетите, както и преценка за пълнотата на  предоставената информация на опаковката на стоките. Три четвърти от българите са убедени в отражението на храната върху тяхното здраве, но търсенето на информация за състава на продуктите още не се е превърнало в част от ежедневните навици на пазаруване.

Основните дейности, които са предвидени за изпълнение на Младежка инициатива: "На фокус:  Потребителската култура - гаранции за избор на качество" са:

Дейност 1. Дейност по популяризиране на събитието.

Дейност 2. Провеждане на проучване от страна на студентите по зададена тема и представяне на темата с конкретни примери пред всички участници.

18.10.2021 г., Студентски конкурс на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“ в Икономически университет – Варна - тук.

18.10.2021 г., Студентски конкурс на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“ в Икономически университет – Варна - тук.

18.10.2021 г., Отличиха студентски доклади в конкурс за потребителската култура - тук.

15.10.2021 г., Голям процент от българите вярват в ефективността на маските според проучване на варненски студенти - тук

14.10.2021 г., Студенти разсъждават върху проблемите на потребителската култура - тук.

14.10.2021 г., Икономическият университет във Варна с интересен конкурс за студенти - тук.

14.10.2021г., Конкурс за студенти на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“ в ИУ – Варна - тук.

27.09.2021 г., Конкурс за студенти на тема "Потребителската култура – гаранции за избор на качество", представяне на доклади от студенти, класиране и награждаване на участниците - тук.

14.05.2021 г., Новина за Конкурс за студенти на тема "Потребителската култура – гаранции за избор на качество" - тук.

01.04.2021 г., Новина за старт на проект, публикувана на сайта на ИУ-Варна - тук.

15.10.2021 г. от 09.00 ч. в зала 1 на ИУ - Варна
Представяне и класиране и награждаване на студентските доклади,
допуснати до участие в конкурс на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“
Новина за събитието: тук
Програма за събитието: тук
Екипът на младежка инициатива: "На фокус: Потребителската култура - гаранции за избор на качество" с ръководител доц. д-р Събка Пашова, има удоволствието да покани студентите от 19 до 29 навършени години от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" при Икономически университет – Варна за участие в конкурс  на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“.
 
Призовите места ще бъдат по отделно за студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.
Класираните на първите три места студенти от двете категории ще получат парични награди и грамоти.
Разработките на всички участници в конкурса ще бъдат отпечатани в сборник с доклади на тема: „На фокус: Потребитеслката култура – гаранции за избор на качество".
 
Важни срокове:
 
  • Срокът е удължен до 31-ви август 2021 г. - представяне на заявка за участие /Приложение 1 от Регламент/ и декларация /Приложение 2 от Регламент/ на e-mail адрес: : cqgpc@ue-varna.bg;
  • до 20-ти септември 2021 г. - представяне на разработките на e-mail адрес: : cqgpc@ue-varna.bg;
  • на 15 октомври 2021 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч. в зала 1 на ИУ-Варна - представяне на разработките с презентация пред жури, класиране и награждаване на участниците.
 
С условията за участие, срокове и допълнителни изисквания за конкурса може да се запознаете от:

Конкурсът за студенти на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“ се проведе на 15 октомври 2021 г. в Икономически университет – Варна в рамките на младежка инициатива, която се осъществява от дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна и Център за качество на стоките и потребителска защита  (ЦКСПЗ) към Научноизследователския институт при ИУ – Варна.

Участниците в конкурса – студенти бакалаври от ИУ – Варна, обучаващи се в различни специалности, представиха разработени от тях авторски доклади с презентации.
 

Тричленно жури в състав: гл. ас. д-р Мариета Стефанова – преподавател във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ –  Варна, и член на експертен съвет на ЦКСПЗ; маг. инж. Пламен Парушев – представител на бизнеса и член на експертен съвет на ЦКСПЗ; и Борислав Борисов – заместник-председател на Студентския съвет при ИУ – Варна, излъчи трима победители, получили най-висока обща оценка според предварително обявени в регламента на конкурса критерии:

Първо място: Даниела Йорданова – специалност „Стокознание и митническа дейност“, тема на доклада: „Потребителски избор на защитни предпазни маски“.

Второ място: Валентина Петрова – специалност „Стокознание и митническа дейност“, тема на доклада: „Заместители на кафето: по-добрата алтернатива“.

Трето място: Цветелина Стършелска – специалност „Маркетинг“, тема на доклада: „Как се информират кандидат-студентите при избор на университет“.

Друг интересен доклад, който направи впечатление на присъстващите, бе на тема „Изграждане на базова потребителска култура при търговия с инвестиционно злато“, представен от Жак Семизов – студент в специалност „Счетоводство и одит“. Той получи покана от център "Кариери, предприемачество и маркетинг" на ИУ – Варна  за участие в предстоящатата подкаст рубрика "Технологии и инвестиции", която ще се излъчи в университетския YouTube канал „Кариерна академия“.

Силвия Момчева и Вадим Драганов – студенти от специалност „Информатика и компютърни науки“, се отличиха със създаденото от тях андроид приложение за класиране на продукти. Целта на приложението е чрез сканиране на баркода на даден продукт да се помогне на потребителите да споделят своето мнение за него и по този начин да си помогнат взаимно в избора на най-добрия предлагащ се продукт в широката търговска мрежа. За повече информация и за да изтеглите приложението: http://product-rating.rf.gd

Разработките на всички участниците в конкурса са отпечатани в сборник с доклади на тема „На фокус: потребителската култура – гаранции за избор на качество“. С пълното съдържание на докладите може да се запознаете тук: сборник

Новина със снимки от проведения конкурс може да откриете тук: новина

Екип за организация и управление, координати за контакт


Миглена Станева

Миглена Станева

Миглена Станева

Координатор

531

0882 164 663

m.staneva@ue-varna.bg

Галина Андреева

Галина Андреева

Галина Андреева

Счетоводител проект

231

0882 164796

g.andreeva@ue-varna.bg