Икономически университет – Варна

Младежка инициатива "На фокус: Потребителска култура - гаранция за избор на качество"

Младежка инициатива: "На фокус: Потребителска култура - гаранция за избор на качество" се осъществява от Центърът за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към Научноизследователски институт на ИУ-Варна с финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

Периодът за изпълнение на инициативата е до октомври 2021 г.

Познаването и умението за идентифициране на лоялните от нелоялните производствени практики са основни компетенции за всеки потребител на стоки и услуги, във връзка с неговото информирано решение дали да се възползва от дадена търговска кампания, оферта или продукт, насочени към него. Знанието за основните постановки на нормативната уредба, създадена да защитава потребителите, позволява правилна преценка и предпазва от импулсивни решения за покупка.

Младежка инициатива "На фокус: Потребителска култура - гаранция за избор на качество" цели провокиране на мисленето и активността на студентите чрез представяне пред тях на актуална тема, описана в разработени разяснителни материали, както и повишаване техните знания и компетентности по актуални теми, свързани със състава, свойствата, качеството, безопасността и контрола на стоките.
 
Друга цел е възпитаване на потребност от информираност с цел избягване на заблуда, попадане в класическите капани и постигане на очакваната удовлетвореност от акта на закупуване на стоки. Познаване на институциите и отговорните органи, които защитават правата на потребителите и извършват контрол на стоките.
 
Трета не по-малко важна цел е създаване на умения за правилното разчитане и тълкуване на информацията върху етикетите, както и преценка за пълнотата на  предоставената информация на опаковката на стоките. Три четвърти от българите са убедени в отражението на храната върху тяхното здраве, но търсенето на информация за състава на продуктите още не се е превърнало в част от ежедневните навици на пазаруване.

Основните дейности, които са предвидени за изпълнение на Младежка инициатива: "На фокус:  Потребителска култура - гаранция за избор на качество" са:

Дейност 1. Дейност по популяризиране на събитието.

Дейност 2. Провеждане на проучване от страна на студентите по зададена тема и представяне на темата с конкретни примери пред всички участници.

14.05.2021 г., Новина за Конкурс за студенти на тема "Потребителската култура – гаранции за избор на качество" - тук.

01.04.2021 г., Новина за старт на проект, публикувана на сайта на ИУ-Варна - тук.

 

Екипът на младежка инициатива: "На фокус: Потребителската култура - гаранция за избор на качество" с ръководител доц. д-р Събка Пашова, има удоволствието да покани студентите от 19 до 29 навършени години от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" при Икономически университет – Варна за участие в конкурс  на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“.
 
Призовите места ще бъдат по отделно за студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.
Класираните на първите три места студенти от двете категории ще получат парични награди и грамоти.
Разработките на всички участници в конкурса ще бъдат отпечатани в сборник с доклади на тема: „На фокус: Потребитеслката култура – гаранции за избор на качество".
 
Важни срокове:
 
  • Срокът е удължен до 31-ви август 2021 г. - представяне на заявка за участие /Приложение 1 от Регламент/ и декларация /Приложение 2 от Регламент/ на e-mail адрес: : cqgpc@ue-varna.bg;
  • до 20-ти септември 2021 г. - представяне на разработките на e-mail адрес: : cqgpc@ue-varna.bg;
  • на 15 октомври 2021 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч. в зала 1 на ИУ-Варна - представяне на разработките с презентация пред жури, класиране и награждаване на участниците.
 
С условията за участие, срокове и допълнителни изисквания за конкурса може да се запознаете от:

Екип за организация и управление, координати за контакт


Миглена Станева

Миглена Станева

Миглена Станева

Координатор

531

0882 164 663

m.staneva@ue-varna.bg

Галина Андреева

Галина Андреева

Галина Андреева

Счетоводител проект

231

0882 164796

g.andreeva@ue-varna.bg