Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дана Стефанова

гл. ас. д-р Дана Стефанова

гл. ас. д-р Дана Стефанова

404

0885619498

d.stefanova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 404: 11:00-13:00

Вторник, кабинет 404: 12:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание Курс 1, МХР (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Стокознание на храните от животински произход Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
14:30 17:15 2-135 У Стокознание 311
Четвъртък
08:30 11:15 3-202 Л Стокознание 2 311, 312
Петък
13:30 16:15 2-135 У Стокознание 312
Вторник
09:15 11:00 2-135 У Стокознание 15
Сряда
09:15 11:00 2-135 У Стокознание на храните от животински произход 20, 21
11:15 13:00 2-135 У Стокознание на храните от животински произход 20
13:30 15:00 2-135 У Стокознание на храните от животински произход 20, 21
Вид Година Публикация
Статия 2022
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 11, 2022, 1, 102-114., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-5891 / DOI 10.24263/2304-974X-2022-11-1-11 / Scopus
Доклад 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, 1 апреля 2022 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2022, 153-155., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7
Статия 2021
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Русенски университет А. Кънчев, 60, 2021, 72-77.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 39-46.
Статия 2021
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 10, 2021, 1, 145-157., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-5891 / Web of Science
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 47-53.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 204 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 75).
Статия 2020
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 9, 2020, 3, 636 - 650.
Статия 2019
Food Science and Applied Biotechnology, Plovdiv : University of Food Technologies Academic Publ. House, 2, 2019, 2, 159 - 165.
Статия 2017
Journal of Food Science and Engineering, David Publishing Company, 7, 2017, 10, 497 - 504.
Преглед на всички публикации