Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дана Стефанова

гл. ас. д-р Дана Стефанова

гл. ас. д-р Дана Стефанова

404

0885619498

d.stefanova@ue-varna.bg

Консултации на място

Петък, кабинет 404: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/ita-vrvx-ncu, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

22 мар 2024, кабинет 404: 15:30-16:30

19 апр 2024, кабинет 404: 15:30-16:30

Академични изследвания
Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки
Сензорни и експертни методи за анализ
Академични изследвания
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, 1 апреля 2022 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2022, 153-155., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Troyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 6, 494-518., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Статия 2022
Food Science and Applied Biotechnology, Plovdiv : UFT Academic Publ. House, 5, 2022, 2, 131-139., ISSN(онлайн) 2603-3380 / DOI https://doi.org/10.30721/fsab2022.v5.i2.177 / Scopus / Линк
Статия 2022
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Акад. изд. Русенски университет, 61, 2022, 48-53., ISSN(печатно) 1311-3321, ISSN(онлайн) 2603-4123 / Линк
Статия 2022
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 11, 2022, 1, 102-114., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-58911 / DOI 10.24263/2304-974X-2022-11-1-11 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 47-53.
Статия 2021
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Русенски университет А. Кънчев, 60, 2021, 72-77.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 39-46.
Статия 2021
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 10, 2021, 1, 145-157., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-58912 / DOI 10.24263/2304-974X-2021-10-1-13 / Scopus / Web of Science
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 204 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 75).
Преглед на всички публикации