Икономически университет – Варна

Събития

"Модулни обучения по основни направления за работа с платформата LinkedIn" - покана към студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform
"Модулни обучения по основни направления за работа с платформата LinkedIn" - покана към студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform
18 сеп 2023 - 26 сеп 2023 10:15 - 16:15 зала 446

Всички събития