Икономически университет - Варна

Новини

Едноседмично обучение във Франция по проект PROMINENCЕ
Едноседмично обучение във Франция по проект PROMINENCЕ

Още от Сектор "Управление проекти"

Събития

Заключителна пресконференция по проект BG05M2OP001-2.009-0036
Заключителна пресконференция по проект BG05M2OP001-2.009-0036
16 дек 2019 10:30 - 11:00 Зала 320

Всички събития