Икономически университет – Варна

Международният проект EUFORIA беше представен от The Edge: R&BD и Junior Achievement България на встъпително събитие и работна среща в Икономически университет – Варна

Международният проект EUFORIA (“Education Framework for Urban Resilience Innovation Activities”), финансиран от EIT Urban Mobility, беше представен от The Edge: R&BD и Junior Achievement България на встъпително събитие и работна среща с домакин Икономически университет – Варна на 13.10.2021 г.

Партньори в изпълнението на проекта са Athens University of Economics & Business, Гърция; J.J. Strossmayer University in Osijek (UNIOS), Хърватия; The Edge, България, University of Aveiro (UAVR), Португалия и Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE), гр. Мюнхен, Германия, който подпомага проекта чрез обмен на опит и добри практики. Фокусът на територията на България е поставен върху Североизточния регион.

Основната цел на EUFORIA e насърчаване на предприемаческите екосистеми чрез разработване и внедряване на образователна рамка, и създаване на хъбове в четири града (Атина, Варна, Осиек и Авейро) с фокус върху ролята на университетите, бизнеса, местното управление и обществото.

В рамките на две работни групи по време на събитието представители на топ мениджмънта на участниците в Петорната спирала (Quintuple Helix): местна власт, висши и средни училища, иновативни компании, изследователи, инкубатори и старт-ъп основатели, определиха специфични предизвикателства. Те са свързани с нуждите от мобилност на хората и бизнеса с цел създаване на дългосрочно въздействие върху градската среда и качеството на живот в градовете, справяне с регионалните мисии и социалните предизвикателства, създаване и следване на стратегии за интелигентна специализация за устойчиво развитие и приобщаващ растеж.

В резултат на дискусията на заинтересованите страни и идентифицираните ключови предизвикателства в сферата на градската мобилност в региона предстои сформиране на интердисциплинарни екипи, ще работят по реални решения на проблемите.

Ползите от проекта са многобройни за всички заинтересовани страни, например:

  • регионалните екосистеми получават помощ при създаването на иновационни центрове за устойчивост на градовете;
  • университетите обучават преподаватели и екипи да мислят и действат попредприемачески и да получат достъп до партньорите в индустрията;
  • партньорите в индустрията стават част от отворен процес на предприемачески иновации и трупат опит в новите подходи.

Проектът стимулира развитието и внедряването на иновации и инфраструктура в реални условия за поддържане на благосъстоянието на града и изграждане на място, където хората обичат да живеят, а не да напускат.

През 2022 г. партньорите по проекта възнамеряват да внедрят ускорителни и инкубационни програми съвместно с висши училища за успешно прилагане на идентифицираните решения и проекти. Още три региона на RIS (Regional Innovation System) ще бъдат добавени към мрежата Urban Resilience Innovation Hubs.

През 2023 г. мрежата за иновации Urban Resilience Innovation ще бъде разширена и отворена за всички екосистеми RIS и NIS-RIS (National Innovation System – Regional Innovation System) в Европа.

Визията за 2024 г. е иновационните центрове за градска устойчивост да бъдат свързани помежду си, така че на практика всички градове да имат достъп до един или повече от тях. Такава мрежа ще насърчи съвместното създаване и иновации на обществено ниво и ще помогне за преодоляване на доминиращите градоустройствени дизайни, за да бъде създадена нова визия и мисия за градските пространства.

За допълнителна информация относно възможностите да се включите в дейностите по проект EUROFIA можете да се обръщате към екипа на сектор „Управление на проекти“ в Икономически университет – Варна.

14 окт 2021Подобни