Икономически университет – Варна

Обучение за студенти "Медиация в университета - най-често задаваните въпроси"

Обучение за студенти

"Медиация в университета - най-често задаваните въпроси"

14.10.2021 г., 10:00 – 13:00 ч., онлайн с предварително записване

Обучението "Медиация в университета - най-често задаваните въпроси" цели запознаване на участниците с процедурата по медиация - концепция на медиацията, кой я води, кои са основните принципи в медиацията, предимства на медиацията, как протича процедурата накратко, психологическите аспекти на медиацията в образованието.

Каква е спецификата на медиацията в университета. Приложението на медиацията в различните обществени сфери.

За кого е подходящ този курс?

Обучението е предназначено за студенти на Икономически университет – Варна и се реализират от Институт "Итера"* и Университетския център по медиация към ИУ – Варна.

Всички участници получават удостоверение за участие в обучението "Медиация в университета - най-често задаваните въпроси".

За предварително записване: чрез попълване на електронната форма в сайта на Институт "Итера".

Обучението е част от предвидените дейности за реализиране на младежка инициатива "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г." с ръководител доц. д-р Андрияна Андреева, която се осъществява от Университетски център по медиация (УЦМ) при Икономически университет – Варна в партньорство с  Дирекция "Образование и младежки дейности" при Община Варна

 

* Институт "Итера" има 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.
Лиляна Савова – председател на УС, обучител, медиатор, юрист и Венета Иванова – психотерапевт, медиатор, обучител

06 окт 2021Подобни