Икономически университет – Варна

Срок за кандидатстване: 10.12.2021 г., петък.

През месец януари 2022 г. ЕК ще отвори редица нови покани за набиране на проектни предложения по програма "Хоризонт Европа" в различни направления

Предложенията за проекти могат да се подават до 22 февруари 2022 г.

Програмата предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи от предимно европейски държави в областта на информационните и комуникационни технологии.

Форумът се проведе в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

Икономически университет – Варна за пета поредна година – като институция и с отделни първични звена, заслужи място в престижната класация на U-Multirank.

Начало
01
ное

Поздравления по случай празника

Второ издание на PROMINENCE Intensive study program 2020, в което можете да опознаете различни култури, да се срещнете със студенти от други европейски университети и да обмените опит с представители на академичните среди и бизнеса.

Фокусът е върху разработването на нови концепции, методи и цифрови инструменти в подкрепа на по-нататъшното инженерство на индустриалните процеси за рециклиране, повторно производство, обновяване и повторна употреба на произведени продукти и компоненти.

Неприсъствен електронно базиран ще бъде учебният процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в ИУ – Варна за срока на извънредната епидемична обстановка