Икономически университет – Варна

Програмата ще финансира изследователски и иновационни проекти свързани със зелени и цифрови технологии, подпомагащи кръговата икономика в промишлените екосистеми

Програмата ще финансира изследователски проекти за създаване на устойчиво общество, което да развива и прилага продукти на технологичните иновации за опазване на околната среда

Програмата ще финансира проектни предложения за развитие на концепция "Следваща стъпка" при разработки за повишаване автономността на роботи в обществена полза

Програмата ще финансира изследвания, иновации, подготвителни действия и подкрепа за тях в областта на икономиката, социалните и хуманитарните науки по отношение технологичното развитие и дигиталните технологии

Програмата ще подкрепи изследователски проекти за осъществяване на Зеления преход чрез опазване на културното наследство, развитие на устойчив бизнес, базиран на културното разнообразие и насърчаване на творческите индустрии

Срок за кандидатстване: 21.02.2023 г.

„Public Diplomacy Small Grants Program“ финансира деййности за укрепване на управлението, прозрачността и върховенството на закона, както и за насърчаване на демократичните норми, икономическото развитие, енергийната диверсификация и стабилността на сигу

За средно езиково ниво. Период на провеждане: 20.02.2023 г. – 05.06.2023 г. Срок за кандидатстване: 14.02.2023 г.

Тема: „Работа със статистически софтуер (Първа част) - обработка на статистически данни с MS EXCEL“ Срок за кандидатстване: 14.02.2023 г. със заявление по образец, онлайн или на място в ИУ-Варна, каб. 209 или каб. 531.

На 10.01.2023 г. Европейската Комисия отвори покана за проектни предложения по програма "Хоризонт Европа"