Икономически университет – Варна

Еврокомисарят Мария Габриел участва в конференцията

Кандидатите разработиха в екипи маркетингов казус, представиха предложения и аргументираха решения.

Начало
16
дек

Събитието има за цел да запознае всички заинтересовани страни с постигнатите резултати по време на изпълнението на проекта.