Икономически университет – Варна

Уъркшоп за студенти и докторанти на тема "Управление на човешките ресурси"

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в практическо-приложно събитие, насочено към студентската аудитория и бизнеса, в рамките на проект “Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси”. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката BG-175467353-2022-04/12-12-2022, конкурс за фундаментални научни изследвания 2022 г. Договор № КП-06 ПН 65/4. Продължителност на проекта: декември 2022 г. – декември 2025 г.

Целта на уъркшопа е стимулиране на креативността на студентите и докторантите  и насърчаване на тяхното иновативно и управленско мислене. Те ще работят по основни теми от управлението на човешките ресурси като планиране на персонал, анализ и проектиране, набор и подбор, обучение, мотивация и ангажираност. Екипите ще обменят знания и идеи в областта на управлението на човешките ресурси с преподаватели и представители от практиката.

КОГА: 29 септември 2023 г., 16:00 ч.
КЪДЕ: Coworking Space на етаж Н – 4 в академичната сграда на Икономически университет – Варна
УЧАСТНИЦИ: студенти от всички курсове и специалности

РЕГЛАМЕНТ НА УЪРКШОПА:

  • Студентите и докторантите се разпределят в екипи от 5 или 6 човека. Всеки от екипите на лотариен принцип избира своя ментор.
  • Казусът, по който ще работят екипите от студенти и докторанти и ментор, са базирани на конкретни ситуации от практиката.
  • Всеки екип разполага с 60 минути за работа по казуса и формулиране на отговорите на въпросите.
  • В рамките на определеното от журито време екипите ще представят решението на своя казус. В представянето могат да участват всички членове на екипа или избран от тях представител. Журито има право да зададе уточняващи въпроси.
  • След приключване на представянето компетентното жури оценява екипите по предварително обявени критерии.
  • Студентите и докторантите могат да заявят участие на следния линк: към заявката.

ВАЖНИ ДАТИ:

  • 23.09.2023 г. – изпращане на заявка за участие на екипите
  • 26.09.2023 г. – получаване на потвърждение за участие
  • 06.10.2023 г. – награждаване на участниците в уъркшопа

Повече за събитието може да научите от сайта на проекта - https://hrm.ue-varna.bg/

19 сеп 2023Подобни