Икономически университет – Варна

Начало
15
апр
Край
16
апр

Ще дискутират българската финтех екосистема, реални казуси от използването на блокчейн във финтех, управлението на киберриска чрез модели, базирани на рангова скала и обясним изкуствен интелект, умните договори – управление и др.

Участието в конференцията и презентациите са безплатни.

Участието и презентацията са безплатни.

Начало
23
апр

С участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика

Начало
15
апр

С участието на Емил Радев, член на Европейския парламент

Начало
12
апр

с участието на Милена Ангелова, член на Европейски икономически и социален комитет

Преподавателите и студентите от ИУ – Варна са поканени да вземат участие в конференцията със свои статии.

Краен срок за представяне на материалите за участие в конференцията - 20 април 2021 г.

Конференцията ще бъде със свободен достъп през платформата Zoom.

Начало
20
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 13 април 2021 г. (сряда)