Икономически университет – Варна

проведена на 30 и 31 май 2024 г. в Стопанска академия "Д. А. Ценов", гр. Свищов

Темите на научния форум бяха посветени на медиацията в образованието, съдебната система, здравеопазването и публичния сектор, както и на дигитализацията в медиацията.

С интерес присъстващите изслушаха и докладите фокусирани върху оживяването на читалищата в страната, мястото на пазара на български ябълки в световен мащаб, както и спецификата на продажбата на електромобили.

Конференцията се проведе в Русенския университет "Ангел Кънчев" на 25 и 26 април 2024 г.

На 22.04.2024 година се проведе поредната студентска научна конференция по Макроикономика към катедра ОИТ с мото „Предизвикателства и възможности пред националната икономика”.

Свои доклади представиха ​20 студенти от специалностите "Икономика и търговия" и "Логистика"

Начало
18
апр

Посветена на актуалните проблеми и измерения на модерната търговия. Крайният срок за представяне на докладите е 15 април 2024 г.

Начало
22
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 16 април 2024 г.

Начало
31
май

Националната конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери.

Начало
18
окт

Вижте повече