Икономически университет – Варна

Тя е част от дейностите по проект № КП-06-Н45/1 на тема "Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда"

Научният форум се състоя дистанционно

Събитието се състоя в периода от 23 до 25 ноември 2021 г. и в него взеха участие повече от 200 души и организации.

Конференцията се провежда присъствено. Всички участници получават сертификат.

Форумът се проведе в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

Начало
26
ное

Виртуалното участие ще се осъществи чрез платформата Google Meet

В открития форум с дискусия бяха представени интелигентни и креативни решения за развитие на туризма в България в съвременните, сложни условия, предизвикани и създадени от пандемията с COVID-19.

Форумът, проведен за пета поредна година беше осъществен чрез видеоконферентна връзка и посветен на Световния ден на качествотол

Начало
19
ное

Решаване на предизвикателствата пред висшето образование и пазара на труда в контекста на дигитализацията

Начало
25
ное

Конференцията има за цел да провокира интереса на студентите и докторантите към актуалната тема за приложение на дигитализацията в сферата на образованието.