Икономически университет – Варна

Първа международна практико-теоретична конференция за студенти и докторанти "Дигитализацията в образованието – стъпка към успешна професионална реализация"

ПОКАНА

Първа международна практико-теоретична конференция за студенти и докторанти

„Дигитализацията в образованието – стъпка към успешна професионална реализация“

 

Екипът на проект „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“ има удоволствието да Ви покани на  първата международна практико-теоретична конференция за студенти и докторанти „Дигитализацията в образованието – стъпка към успешна професионална реализация“, която ще се проведе на 25 ноември 2021 г. в зала 1 на Икономически университет – Варна  и чрез видеоконферентна връзка.

Кликнете върху тази връзка, за да се присъедините към видеосрещата: https://meet.google.com/twf-biyk-unm

 

Указания

Важни срокове виж датите
Срок за регистрация до 10 ноември 2021 г. регистрация
Изисквания към авторите на докладите вижте тук 

 

Международно жури ще присъди награди на участниците в следните категории

„Най-добра презентация“
„Най-добра идея“
„Най-добър екип в раздела “Въпроси и отговори“
„Най-иновативни решения“ 

Наградите ще бъдат организирани за студенти и за докторанти и поотделно за участници на български и на английски език.

Работни езици: Български и английски

 

Публикуване

Всички приети и представени доклади ще бъдат публикувани в сборник на първата международна практико-теоретична конференция за студенти и докторанти „Дигитализацията в образованието – стъпка към успешна професионална реализация“ (2021) с ISSN 

Всички участници, които са представили докладите си, ще получат сертификат за участие. Сертификат за участие ще бъде издаден и на преподавателите, осъществили научното ръководство на студентите, представили докладите си.

 

Програма на конференцията

 

За конференцията

Първата международна практико-теоретична конференция за студенти и докторанти „Дигитализацията в образованието – стъпка към успешна професионална реализация“ има за цел да провокира интереса на студентите и докторантите към актуалната тема за приложение на дигитализацията в сферата на образованието, като ги привлече към научноизследователска работа и споделяне на техните нагласи, очаквания и виждания за учене и работа в дигиталната ера. Амбицията на организаторите е тя да се превърне в ежегодно събитие, обединяващо научноизследователската активност на студенти и докторанти не само от България, но и от чужбина, с подкрепата на техните преподаватели в ролята на ментори и научни консултанти.

Събитието се провежда в рамките на в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

НАУЧЕН СЪВЕТ

02 ное 2021Подобни