Икономически университет – Варна

Заключителна конференция "Науката в служба на обществото – 2021" в Икономически университет – Варна

25-та заключителна конференция от „Месеца на науката'2021“, секция „Икономически науки“ се проведе в дигитална среда на 29 октомври 2021 г., в зала 1 на Икономически университет – Варна. Конференцията е традиционна за Съюза на учените и се провежда ежегодно.

На форума бяха поднесени приветствия към участниците от председателя на секция „Икономически науки“ при Съюза на учените – Варна, а от името на ректора на ИУ – Варна поздравление към участниците поднесе заместник-ректора по интернационализация – доц. д-р Радан Мирянов.

За подчертания интерес към научния форум свидетелства и броя на заявилите участие с доклади утвърдени учени - общо 64, от различни специалности и университети, а именно: ИУ – Варна, УНСС – София, СА "Д. А. Ценов" – Свищов, РУ „Ангел Кънчев“ – Русе, Варненски свободен университет „Ч. Храбър“.

Участниците в конференцията разгледаха теми и актуални проблеми към настоящия момент, които със сигурност ще са в служба на обществото, за устойчиво развитие и усъвършенстване на икономиката.

Форумът започна с представяне на следните доклади: Yanka Aleksandrova, chief assist. prof, Phd; Silvia Parusheva, assoc.prof, PhD - PERFORMANCE EVALUATION OF MACHINE LEARNING MODELS FOR CREDIT RISK PREDICTION; докт. Тонина Янева - ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР.

С кратко представяне на своите разработки се включиха и следните участници: доц. д-р Михал Стоянов, „ИНТЕЛИГЕНТЕН ВЕНДИНГ = SMART VENDING“; доц. д-р Гергана Славова, „IMPACT OF THE COVID 19 PANDEMIC ON THE DEVELOPMENT OF RURAL AND ECOLOGICAL TOURISM IN BULGARIA“; гл. ас. д-р Дамян Киречев, „ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР“.

Във форума се включиха чрез видеоконферентната връзка представители на академичната общност на ИУ – Варна, заинтригувани от проблематиката.

29 окт 2021Подобни