Икономически университет – Варна

Конференция на тема "Основни академични ценности в Европейско пространство за висше образование"

Онлайн конференция на тема: „Основни академични ценности в Европейско пространство за висше образование (ЕПВО) - укрепване на сътрудничеството чрез основни академични ценности?“(Fundamental Academic Values in the EHEA – Strengthening Cooperation through Fundamental Academic Values?") ще се състои на 28 октомври 2021 г., 11.30 - 17.15 ч.

Конференцията е в рамките на проекта на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за Болонския хъб, и ще се фокусира върху нарастващото значение на основните академични ценности в Европейското пространство за висше образование (ЕПВО), върху необходимостта от действия и от потенциално съдействие за тези ценности от страна на Групата последователи на Болонската система (BFUG) и от висшите училища.

Повече информация за събитието, както и програма на конференцията може да бъде намерена тук

13 окт 2021Подобни