Икономически университет – Варна

Държавите членки могат да номинират до 4 кандидати на възраст от 18 до 24 години, като окончателният избор ще бъде направен от МСД без прякото участие на държавите.

Към настоящия момент няма прието от Народното събрание на Република България и обнародвано в Държавен вестник изменение и допълнение на ЗВО, по силата на което да отпада задължението на студентите и докторантите за внасяне на дължимите такси.

На 16 февруари 2024 г. ще приключи приемането на документи.

Бюрото на Европейския парламент в България кани всички заинтересовани младежи на възраст между 16 и 30 г. да кандидатстват до 12.02.2024 г. в конкурса, посветен на развитието и интеграцията на ЕС и въпросите, свързани с европейската идентичност.

Учебно разписание за летен семестър на учебната 2023/2024 г. за ОКС "бакалаври" и ОКС "магистър" - редовно обучение

Имаш идея за бизнес или вече си започнал нещо? Стартъп програмата на Икономически университет – Варна към UEVA е точно за хора като теб, кандидатсвай сега!

Футзал се присъединява към дейностите на клуба

Срокът за кандидатстване е удължен до 25 януари 2024 г.

Записване за летен семестър на учебната 2023/2024 г. за студентите в ОКС "магистър" - редовно, задочно и дистанционно обучение. Срокове за заплащане на семестриална такса.

Записване за летен семестър на учебната 2023/2024 г. за студентите в ОКС "бакалавър", редовно и дистанционна форма на обучение