Икономически университет – Варна

Международно лятно училище на Университета на Осло

В Министерството на образованието и науката е получена информация от посолството на Република България в Осло за стартирането на приема в Международното лятно училище на Университета на Осло за 2024 г.

Предлагат се 9 курса за бакалаври и 6 курса за магистри, като началото им е на 24 юни 2024 г., а продължителността – 3 или 4 седмици. Крайният срок за подаване на документите е 1 февруари за апликанти със стипендия и 15 февруари 2024 г. за самофинансиращи се апликанти.

Повече информация може да бъде намерена на следния линк: www.uio.no/summerschool

За контакт при въпроси: iss@admin.uio.no

02 фев 2024Подобни