Икономически университет – Варна

Студентите и докторантите държавна поръчка трябва да заплатят таксите си за обучение за летния семестър на 2023/2024 г. в определените за това срокове

Във връзка с публикуваната информация в медиите за отпадане на таксите за обучение на студенти и докторанти държавна поръчка Ви уведомяваме, че предложените промени в Закона за висшето образование (ЗВО) са на етап провеждане на обществени консултации, считано от 29.01.2024 г. с дата на приключване 28.02.2024 г.

Към настоящия момент няма прието от Народното събрание на Република България и обнародвано в Държавен вестник изменение и допълнение на ЗВО, по силата на което да отпада задължението на студентите и докторантите за внасяне на дължимите такси за обучение за летния семестър на 2023/2024 г.

Заплащането на таксите трябва да бъде извършено в определените за това срокове, а след влизане в сила на предвидените промени в ЗВО заплатените суми ще бъдат възстановявани.

30 яну 2024Подобни