Икономически университет – Варна

Национален приз "Студент на годината" 2023

Стартира кампанията за прием на документи за XVII-то издание на Национален приз "Студент на годината", организиран под ръководството на Националното представителство на студентските съвети в България.

Основни цели на конкурса са:

  • Придобиване на допълнителни знания чрез участие на студентите в извънаудиторни занимания, научно-изследователски проекти и международни конкурси
  • Популяризиране на постиженията им сред цялото българско общество, включително работодателите
  • Основополагане на европейското мислене сред младото поколение
  • Поставяне на образованието на по-горно стъпало в йерархията на обществените интереси
  • Чрез участие в това състезание ще имате възможност да представите своите високи постижения, таланти и умения, за да покорите нови кариерни върхове.

Кандидатурата следва да бъде изпратена до 16 февруари 2024 година на хартиен носител чрез куриер на адрес: Получател: Национално представителство на студентските съвети – за Национален приз „Студент на годината“, София 1000, пл. „Народно събрание“ №10, НСД, ет.4, стая 411 и на е-mail: student@npss.bg

Награждаването на номинираните ще бъде в началото на месец март 2024 година в София. Участниците ще бъдат информирани за подробностите около церемонията.

Подробности за събитието, условията и сроковете за кандидатстване можете да намерите на следния линк: https://student.npss.bg/

26 яну 2024Подобни