Икономически университет – Варна

Набиране на кандидатури за участие в инициативата на Международния съюз по далекосъобщения "Generation Connect"

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) обявява възможност за участие в инициативата „Generation Connect Youth Envoys“, подходяща за кандидати на възраст от 18 до 24 години. Ролята на младежките представители е да подкрепят на доброволна основа национални, регионални и глобални инициативи по въпроси, свързани с цифровите технологии и младите хора, включително чрез ангажиране в проекти за овластяване на младите хора чрез технологиите. Тези представители могат също така да подкрепят дейността на МСД, като споделят своя собствен опит и мнения в рамките на срещи, събития и форуми с разбирането, че техният принос отразява личните им гледни точки и те не могат да се тълкуват като официални позиции на държавите, от които са номинирани или на МСД като организация. Държавите членки могат да номинират до 4 кандидати на възраст от 18 до 24 години, като окончателният избор ще бъде направен от МСД без прякото участие на държавите.

Кандидатури се приемат на английски език до 01.02.2024 г. на електронен адрес aognyanska@mtc.government.bg

Избраните кандидати, чиито имена ще бъдат подадени на МСД, ще бъдат информирани на 08.02.2024 г.

01 фев 2024Подобни