Икономически университет – Варна

Компютърът беше осигурен от "Ардес" ЕООД

За най-предпочитаните специалности се конкурират по повече от 8 – 10 кандидат-студенти за едно място

Кандидат-студентите, класирани по първата желана специалност, следва да се запишат на 9, 10, 13 и 14 юли 2020 г.

Записаните на ранен прием студенти са 50% от държавната поръчка

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

От 23 юни 2020 г. започва първият етап от приема на магистри в Икономически университет – Варна

Информация за всички кандидат-студенти

Погрижете се за бъдещето си сега

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус

Начало
20
мар
Край
22
мар

Темата на Хакатона е "Smart Solutions for Smart Varna" (Умни решения за умна Варна) като участниците ще имат възможността да проявят креативността си в няколко направления. Събитието е отложено!