Икономически университет – Варна

Национална университетска олимпиада за ученици - секция "Търговията в XXI век - настояще и бъдеще"

На 26 ноември 2022 в рамките на Националната университетска олимпиада за ученици се проведе Конкурс за есе на тема "Търговията в XXI век - настояще и бъдеще".

Конкурсът се проведе при силен интерес и в него взеха участие 54 ученика от 11 средни училища от 9 града.

Голям интерес беше проявен от Търговската гимназия-Бургас с 26 участници.

Есета представиха и ученици от:

ПГ "Атанас Буров", Силистра – 7 души

ПГТ "Асен Златаров" и ВТГ "Г.С.Раковски", Варна – 7 души

ПГИУ "Елиас Канети" и АЕГ, Русе – 6 души

ПГСС  Исперих – 3 души

ТГ "Княз Симеон Търновски", Стара Загора – 2 души

ПГСС  Суворово – 1 ученик

СУ Кърджали – 1 ученик

СУ Тутракан – 1 ученик

Поздравяваме участниците и им желаем успешно кандидатстване!

29 ное 2022Подобни