Икономически университет – Варна

Национална университетска олимпиада за ученици – секция Маркетинг

Допустими за участие в олимпиадата са всички ученици от ХI и XII клас на СОУ, професионалните и профилираните гимназии в България.

Участието в олимпиадата Ви предлага включване в ранен прием и избор на специалност. 

Етапи на провеждане на олимпиадата:

Етап 1

 • Разработване на есе на тема по избор измежду посочените в регламента:
  • Бъдещето на маркетинга в България.
  • Какво трябва да знае и може успешния маркетолог днес?
  • Маркетингът в интернет – възможности и рискове.
  • Как маркетингът може да направи добрите идеи успешни?
 • Изпращане на есетата на адрес markconsult@ue-varna.bg  най-късно до 18.11.2022 г. (придружени с необходимата информация за участника, посочена в регламента).
 • Преглед и оценка на есетата от академично жури, обявяване на резултати не по-късно от 22.11.2022 г.

Етап 2

Участие в олимпиадата – на 26.11.2022 г. участниците с резултат поне 35 т. от етап 1 се включват онлайн на следния адрес: http://meet.google.com/gmm-dahi-iby

Подробна детайлна информация може да намерите на следния линк.

08 ное 2022Подобни