Икономически университет – Варна

Целта се постига с мотивация

Студентският спортен клуб, катедра “Физическо възпитание и спорт” към Икономически университет – Варна и Дирекция “Спорт” в Община Варна реализираха продължение на миналогодишния (2021 г.) модел за обучение и практикуване на спорт в дистанционна (онлайн) форма и спортни събития – „Спортен диалог“ между ученици и студенти. Моделът е допълнен с нови видео материали, стимулиращи двигателната активност и спорт сред студенти и ученици. Създадохме нови мотивационни видеоклипове, за да вдъхновим младите хора да работят усилено за мечтите си.

Разработването на тази мотивираща кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизическите качества, необходими за развитието потенциала да трансформира и да формира лидери.

В клиповете се разглежда концепцията за поставената ясна цел пред всеки млад човек. За да се реализират в условията на интелектуална конкуренция, е необходимо да се самоусъвършенстват. Целта ни зарежда, мотивира, кара ни да бъдем дейни, да сме изпълнени с ентусиазъм и да се самоусъвършенстваме.

Предстоят спортни събития – „Спортен диалог“ между ученици и студентиу включващи функционални тренировки и йога.

ИУ – Варна осигурява привлекателна и мотивираща среда, както и възможности, които гарантират, че всеки студент ще се възползва максимално от времето си в университета.

19 сеп 2022Подобни