Икономически университет – Варна

В събитието се включиха студенти, отличени с първо, второ и трето място или поощрителни награди на традиционните прегледи на студентската научна дейност

Поредното 19-то издание на Стажантската програма на НАТО за 2022 г. чрез финансиране от НАТО (NATO-funded) е отворено за кандидатстване до 02.05.2021 г. Стажовете ще се проведат през 2022 г.

Развитието и състоянието на пазара на недвижими имоти винаги е представлявала актуална тема, която трябва много внимателно да се изследва както от потенциалните пазарни участници, така и от изследователи, оценители, държавни и общински органи.

Събитието се проведе с участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика, работодатели и представители на публичния сектор

ESN (European Students Network) е най-голямата асоциация на студентите в Европа. Организацията работи с над 800 висши образователни институции от 39 държави на европейския континент.

Начало
26
апр

По време на събитието студентите ще се запознаят с представители на различни отдели.

По време на дискусията представителите на бизнеса изразиха своята твърда убеденост за необходимостта от обучението в магистърските специалности, които са основа за успешна реализация в строителния бизнес и бизнеса с недвижими имоти.

Начало
22
апр

на тема "Пазарът на недвижими имоти и бизнес оценяването по време на пандемия"

Желаещите могат да се включат безплатно в уебинара след предварителна регистрация през Zoom платформа

Събитието е последното от общо три сесии за обмен на знание, посветени на темите за големи данни (2019 г.), изкуствен интелект (2020 г.), блокчейн (2021 г.).