Икономически университет – Варна

Международна магистърска програма за съвместна четворна диплома стартира в 4 европейски висши училища, сред които е Икономически университет – Варна

Академичният съвет на Икономически университет – Варна утвърди учебната документация на новата интегрирана международна магистърска програма „Междукултурен бизнес – Магелан“. Тя е с двугодишен курс на обучение, разработена е съвместно и ще се прилага от четири различни европейски университета: Икономически университет, Катовице (Полша); Университет Дебрецен (Унгария); Икономически университет – Варна (България); Университет „Кардинал Херера“, Валенсия (Испания). Магистърската програма е създадена в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за висше образование на основата на подписано споразумение между четирите партниращи страни. Всички партниращи университети са част от международната университетска мрежа Dukenet, в рамките на която вече има две успешни съвместни магистърски програми с четворни дипломи по търговия и маркетинг.

„Междукултурен бизнес – Магелан“ е първата в ИУ – Варна международна магистърска програма за съвместна четворна диплома. Тя предоставя трансформиращо учебно изживяване, предназначено да развие глобални лидери, които да ръководят културно разнообразни и географски разпръснати екипи в мултикултурна среда. Има за цел да създаде динамична учебна среда чрез подхранване на психологическа, бизнес и културна интелигентност; насърчаване на междукултурната комуникация; преподаване на глобален контекст, компетенции и развитие на компетенции за решаване на сложни проблеми в международна среда. Програмата се основава на синергията на бизнес, лидерство, култура и стратегии за обучение, които формират многоизмерна рамка, водеща до развитието на глобално грамотни бизнес лидери.

Студентите, приети в „Междукултурен бизнес – Магелан“, ще се обучават по един семестър във всеки от четирите партниращи университета. Първият семестър с прием за учебната 2022/23 г.  ще бъде проведен в Икономическия университет в Катовице (Полша), който е и координатор на специалността. Вторият семестър се реализира от Университет Дебрецен (Унгария) – висше училище с близо половинвековна история. Третият семестър е обезпечен от Икономически университет – Варна. Финалният четвърти семестър ще се проведе в Университет „Кардинал Херера“, Валенсия (Испания) – един от водещите испански университети с изразена бизнес насоченост и висока степен на интернационализация. Окончателната магистърска дипломна работа трябва да бъде завършена до края на 4-тия семестър и организацията на процеса ще следва местните университетски правила. В края на 4-тия семестър ще има и студентски стаж от минимум 3 месеца.

Учебните занятия ще се провеждат от преподаватели от четирите страни-партньори, както и от други университети. Всички обучаващи имат богат опит в преподаването, както и в областта на международния бизнес. По време на обучението ще се използват най-новите методи на преподаване: интерактивни лекции, казуси, учене чрез опит, интензивни програми, симулационни игри, както и практически дейности под формата на срещи с предприемачи, учебни посещения или консултантски проекти.

Благодарение на задълбочено преподаване и практическо обучение студентите ще развият междукултурни знания, умения и компетенции. Всичко това е толкова актуално в днешно време, когато сме изправени пред международния пазар на труда. Всеки човек, който желае да развива кариерата си в международна среда, трябва да има знания как да разбира/тълкува: конкретен пазар, международно работно място и дори в социален мащаб как да не бъде подведен от определени културни навици/правила/реакции.

Завършилият програмата „Междукултурен бизнес – Магелан“ може да бъде назначен на мениджърска позиция в международна корпорация например като управляващ директор (CEO), маркетинг директор или директор по междукултурни въпроси, директор по междукултурни комуникации, мениджър по международни услуги, междукултурен мениджър по обучение, международен директор по човешки ресурси, инструктор по комуникации и лидерство, междукултурен консултант и др.

Подробна информация можете да намерите в сайта на магистърската програма: https://www.mastermagellan.eu/

01 юли 2022Подобни