Икономически университет – Варна

Отворено е кандидатстването за програмата "Предприемачи в науката" 2022 г.

Отворено е кандидатстването за петото издание на програмата „Предприемачи в науката“ на фондация Карол Знание, тази година с фокус Impact Investing.

За участие са поканени:
• студенти;
• докторанти;
• млади учени,
които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие.

Краен срок за подаване на документи в програмата: 3 септември 2022 г.

Impact Investing e бързо развиваща се индустрия, задвижвана от инвеститори, които търсят не просто възвръщаемост, а целенасочено положително въздействие в обществото и околната среда.

Програмата включва два етапа:

(1) безплатно онлайн обучение и (2) конкурс с награда от 30 000 лв.

За обучението:
• Практически ориентирано обучение;
• Лектори и ментори с впечатляващи знания, опит и кариери в страната и чужбина;
• Преносими умения;
• Подкрепяща среда;
• Вдъхновяваща общност;
• С партньорството на водещите университети в България - СУ, ТУ, УНСС, МГУ.

Обучението ще се провежда онлайн, всяка сряда от 10:00 до 12:00, от 21 септември до 30 ноември 2022 г.

Обучението „Предприемачи в науката“ цели изграждане на предприемаческо мислене и умения, които да позволят на учените да развият и надградят научната си работа в бизнес проект, научен продукт, патент или стартъп.

Конкурсът „Предприемачи в науката“ се обявява на 14 декември 2022 г. В конкурса могат да участват единствено участници, преминали обучението.

Още подробности за програмата и как да кандидатствате, можете да видите тук

19 авг 2022Подобни