Икономически университет – Варна

Свои доклади представиха ​20 студенти от специалностите "Икономика и търговия" и "Логистика"

Начало
24
апр

Модератор на събитието ще бъде доц. д-р Иво Костов от катедра "Бизнес, инвестиции и недвижими имоти". Лекцията е отворена за посещение на студенти от всички специалности.

В събитието участие взеха студенти, преподаватели и докторанти от Колеж по туризъм – Варна и катедра "Икономика и организация на туризма" в ИУ – Варна.

На 18 април 2024 г. от 13:30 ч. в зала 323 се проведе публична лекция на представители на компанията ТехноЛогика на тема "Разработка на информационни системи с национално и международно значение" пред студенти и преподаватели от катедра "Информатика".

Участие взеха студенти от всички специалности и докторанти.

На публичната лекция присъстваха председателят на Административен съд – Варна Елена Янакиева, председателят на Окръжен съд – Варна Марин Маринов, студенти, преподаватели, служители.

Започна ХХIV-ТА Варненска студентска универсиада 2024 организирана от Община Варна, Студентските съвети и Академичните звена отговарящи за спорта в шестте варненски университета, с цел популяризиране на масовия непрофесионален студентски спорт.

Икономически университет – Варна беше представен от Емилиян Енчев и Гергана Цветкова – четвъртокурсници в специалност „Международни икономически отношения“, ОКС „бакалавър“.

Присъстващите имаха възможност да научат какви са предизвикателствата и ежедневните казуси; как се постига добра комуникация между отделите; възможностите за стаж и работа на различни позиции в рамките на отделите на Кока-Кола Юропасифик Партнърс и др.

За студентите от 1, 2 и 3 курс ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение