Икономически университет – Варна

Новини

Начало
19
сеп

Академичното ръководство кани всички свои студенти, преподаватели, служители и приятели

През втората седмица на май 2019 г. ст. преп. Диана Митева имаше възможността в рамките на мобилност обучение по програма "Еразъм+" да посети университета на Уелва, Испания

Преподавателската мобилност на ст. преп. Кръстана Иванова през април 2019 бе част от обучението на студенти по едноседмичната интензивна програма "Управление и лидерство в различни култури" на международния проeкт Prominence

В началото на април 2019 г. ст. пр. А. Стефанова участва в Международната седмица, посветена на междукултурните различия и междукултурната комуникация, организирана от Икономическия университет в Краков (КИУ), Полша.

В края на м. май 2019 г. Илияна Димова осъществи мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ в Университет "Лучан Блага" в Сибиу, Румъния

В периода 01.04.2019 - 05.04.2019 г. Миглена Маринова осъществи мобилност с цел преподаване в Университета на Коимбра, град Коимбра, Португалия.

Предстои провеждането на процедура за абонамент на библиотеката за периодични издания (ПИ) през 2020 година.