Икономически университет – Варна

Новини

Начало
10
мар

Стажантската програма на AIESEC предлага на студентите възможност да придобият професионален опит в международна компания, работят в мултикултурна среда, опознаят чуждестранните бизнес модели и практики, придобият ноу хау, установят мрежа от контакти и др

И през тази кандидатстудентска кампания Университетът ще приема студенти по 17 бакалавърски специалности. Планът за прием на нови студенти е приблизително същият като миналата година - 2 430 души.

Начало
15
май
Край
16
май

За всички студенти – бакалаври и магистри, които желаят да премерят сили в писането на алгоритми.

В навечерието на 1 ноември - Денят на народните будители и българските учени - в ИУ – Варна тържествено бяха връчени дипломите на около 900 висшисти, успешно извървели пътя от кандидатстудентския изпит до празничния ден.

Форумът се проведе в периода  10 - 11 октомври 2008 г.

Стажантската програма на AIESEC предлага на студентите възможност да придобият професионален опит в международна компания, работят в мултикултурна среда, опознаят чуждестранните бизнес модели и практики, придобият ноу хау, установят мрежа от контакти и др

Обучение на докторанти се организира само по научни специалности, получили при акредитацията оценка "много добра".