Икономически университет – Варна

Еразъм+ мобилност с цел практика в Европа

Студентите на Икономически университет – Варна и Колежа по туризъм имат възможност да осъществят мобилност с цел практика по програма “Еразъм+” в Европа. Практиката по програмата има за цел да обогати знанията на студентите, езиковите компетентности и предоставя шанс за работа в мултикултурна среда, като по този начин студентите придобиват опита който им е нужен за бъдещата професионална реализация.

Срокът за провеждане на стажа е от 2 до 12 месеца, като студентите получават "Еразъм+" грант от 670 евро до 720 евро, в зависимост от страната в която ще се проведе.

Една от организациите, предлагащи такъв стаж е музей “Direktorenhaus”, намиращ се в гр. Берлин, Германия. Музеят организира изложби на занаятчии, художници и дизайнери, като представя новите тенденции в приложните изкуства и илюстрира потенциала на занаята, изкуството и дизайна. “Direktorenhaus” предлага стаж в следните направления: Счетоводство, Бизнес, Мениджмънт, Графичен дизайн, Дигитални медии и ПР и др.

Студентите имат правото сами да изберат компанията, в която да проведат практиката си. На следния адрес са публикувани платформи за намиране на стажове: https://www.ue-varna.bg/bg/p/8497 

За повече информация:
Отдел “Международно Сътрудничество”, ет. 1, стая 123в
Тел.: 0882164662
Email: int_relations@ue-varna.bg

14 дек 2021Подобни