Икономически университет – Варна

Договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и "СиСофт" ООД

Договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и „СиСофт“ ООД беше сключен на 15.12.2021 г. Подписите си под документа положиха ректорът проф. д-р Евгени Станимиров и Саркис Саркизов – управител на „СиСофт“ ООД.

Двете страни се споразумяваха да си сътрудничат за осъществяване на съвместни дейности от взаимен интерес в областта на: подобряване на възможностите за реализация на обучаващите се и завършилите студенти на ИУ – Варна; подпомагане на практическото обучение на студентите; предоставяне на възможност „СиСофт“ да използва функционалностите на UEBN мрежата за сътрудничество с бизнеса; организиране на съвместни събития за представяне на възможности за кариерна реализация във фирмата пред обучаващите се и завършилите студенти на ИУ – Варна; участие на представители от „СиСофт“ като лектори, ментори, членове на жури при провеждани в университета инициативи, в т. ч. семинари, конференции, форуми, състезания, конкурси и др.; участие на представители на фирмата като лектори в учебния процес; разработване и осъществяване на съвместни проекти; предоставяне на бизнес казуси от страна на „СиСофт“ за разработване от студенти и възлагане на проектни задания за изпълнение от студенти; апробация на научни резултати в практиката на фирмата и предоставяне на специални стипендии на студенти на ИУ – Варна.

15 дек 2021Подобни