Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна вече е член на ИКТ Клъстер – Варна

Икономически университет – Варна стана член на ИКТ Клъстер – Варна. На общото събрание на сдружението, което се състоя на 16.12.2021 г. във висшето училище, бяха приети 7 нови членове. Присъстваха 20 представители на бизнеса, 2 университета и 5 асоциирани организации.

Стратегическите теми за работа в програмата на клъстера са: образование; кадри; клъстерна бизнес екосистема и колаборации; развитие на регионален бранд; административен капацитет. По всяка от тях са сформирани работни групи, които са дефинирали цели, задачи, срокове, приоритети и отговорни лица.

ИКТ Клъстер – Варна е сдружение с нестопанска цел, обединение на фирми от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) във варненския регион, и няколко фирми от поддържащи отрасли, чиято обща цел е клъстерът да се превърне в регионален лидер в развитието на икономическата конкурентоспособност и център за обмяна на „ноу-хау”. Учреден е през 2008 г. като отворена и достъпна среда за креативни и иновативни компании и партньори в областта на използването и поддръжката на информационни и телекомуникационни технологии във варненския регион. Основната цел на сдружението е да обединява общите и специализирани знания и „ноу-хау” в областта на ИКТ. Сред стратегическите насоки, които ръководят инициативите на регионално ниво, е обединението на знанията и компетенциите в областта на ИКТ чрез по-добро сътрудничество между компаниите и университетите, осигуряващи по-нататъшно обучение и професионално развитие на специалистите по ИКТ.

Информационните и комуникационните технологии са най-динамичният сектор в икономиката на Варна. Близо 3 200 души са наети директно в информационните технологии и услуги, като техният брой постоянно нараства с по няколко стотин годишно. Подходящите условия във Варна са добрата свързаност, младите хора, качественото образование и динамичният социален живот. Заедно с по-ниските оперативни разходи спрямо други дигитални хъбове в региона те обуславят дългосрочното развитие и навлизане на компании с подобен профил в морската столица.

17 дек 2021Подобни