Икономически университет – Варна

Новини

Той се проведе в град Русе на 12 и 13.12.2009 г.

В турнира взеха участие 11 мъжки и 8 женски отбора от Словакия, Италия, Швейцария и България.

Днес 15 май 2009 г. от 14 часа в аулата на Икономически университет – Варна се състоя тържествено събрание по повод 89-годишнината от създаването на учебното заведение, с което всъщност се поставя и началото на висшето икономическо образование в България.

Специален гост на Университета бе Сийм Калас - заместник-председател на ЕК и комисар по административните въпроси, одита и борбата с измамите.

Форумът се проведе в периода  10 - 11 октомври 2008 г.