Икономически университет – Варна

Дългосрочна визия и постижения сподели Икономически университет – Варна на регионална конференция, организирана от БТА в изпълнение на проект "Европа в България: Общо бъдеще"

Регионална конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще" на Българската телеграфна агенция се проведе на 1.02.2023 г. в националния пресклуб на БТА във Варна. В приветствието си към участниците ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров постави акцент върху важността и необходимостта от наличието на мащабна и дългосрочна програма за развитие на естествения интелект, тъй като той стои в основата на създаване на изкуствен интелект.

Постижение на Икономически университет – Варна в тази посока е създаването на първата в Европа Дълбоко технологична иновационна долина – Варна (VDTIP), дело на JA-Bulgaria, The Edge и висшето училище. Идеята на VDTIP е да консолидира действията на държавна и местна администрации, академичната общност, бизнеса и неправителствения сектор, които да си партнират в развитието на дълбоките иновации у нас, съвместно и паралелно с предприемачески екосистеми, с които висшето училище вече работи от няколко години (Мюнхен, Атина, Авейро, Тренто, Клуж Напока и др.).

Във вторият панел на конференцията ръководителят на сектор „Управление на проекти“ в Икономически университет – Варна Мирослава Иванова представи постигнати резултати и добри практики в изпълнението на проекти, финансиране по оперативни, национални и международни програми.

Приоритетите и мерките, заложени в програми за програмен период 2021 – 2027 година, бяха представени от отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика, отдели “Техническа верификация“, офис Варна „Финансова верификация“, офис Варна на Изпълнителна агенция „Програма образование“, Регионален сектор Варна, Главна дирекция „Европейски фондове за Конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа, отдел „Програмиране“ , Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта и съобщенията, отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“, дирекция „Териториално сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и Областният информационен център във Варна.

02 фев 2023Подобни