Икономически университет – Варна

Актуални възможности и необходими действия за насърчаване на българския бизнес

Икономически университет – Варна ще бъде домакин на среща с представителите на бизнеса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), която ще се проведе на 2 февруари 2023 г. от 9:30 ч. в конферентната ЗАЛА 1 в академичната сграда.

Асоциацията на индустриалния капитал в България като най-представителната работодателска организация на национално равнище работи за непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстване на българското законодателство в полза на бизнеса. През годините Асоциацията активно работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими реформи.

АИКБ стартира подготовката за ежегодните срещи в полза на българския бизнес с членовете, браншовите организации и областните ни координатори в страната, като целта е да се обсъдят както проблемите, които стоят пред предприятията, с акцент върху малките и средните предприятия, така и възможностите, които се откриват за насърчаване на бизнеса през 2023 г.

26 яну 2023Подобни