Икономически университет – Варна

Успешна публична защита на дисертационен труд по докторска програма "Приложение на изчислителната техника в икономиката"

На 23.01.2023 г. от 14.00 ч. в зала 320 се проведе публична защита на дисертационен труд на докт. Светослав Стефанов Иванов. Темата на дисертацията е "Управление на разработката, поддръжката и съпровождането на софтуер от технологични стартиращи компании" за придобиване на ОНС "доктор" по докторска програма "Приложение на изчислителната техника в икономиката".

Научен ръководител на докт. Иванов е доц. д. н. Павел Петров, а рецензенти на дисертационния труд са проф. д-р Владимир Сълов (Икономически университет – Варна) и проф. д-р Красимир Шишманов (Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов).

Научното жури беше в състав:

  • проф. д-р Владимир Сълов (Икономически университет – Варна);
  • проф. д-р Юлиан Василев (Икономически университет – Варна);
  • проф. д-р Красимир Шишманов (Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов);
  • доц. д-р Петя Емилова (Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов);
  • доц. д-р Росен Кирилов (Университет за национално и световно стопанство – София).

Докт. Иванов разработва проект на софтуерна система, чиято цел е да подпомага успешно дейността на технологичните стартиращи компании. Той изследва проблеми, свързани с разработката на софтуерни продукти, както и организационните структури и подходите за управление на софтуерни проекти в технологичните стартиращи компании.

Катедра "Информатика" пожелава бъдещи успехи на д-р Светослав Иванов!

23 яну 2023Подобни