Икономически университет - Варна

Поздравителни адреси

Поздравителни адреси по повод 100 години Икономически университет – Варна
Румен Радев

президент на Република България

Поздравявам Ви по повод знаменателния юбилей – 100-годишнината на Вашия университет, най-старото висше търговско училище в България...

Обръщам се към бившите и настоящите членове на академичното ръководство, преподавателите и служителите на Икономически университет – Варна с благодарност за тяхната всеотдайност към младите хора и тяхната научна подготовка...

Желая Ви здраве и успешна реализация.

Честит юбилей!

14 май 2020
Проф. д-р Стефан Вачков

председател на УС на ТО на НТС

Управителният съвет на Териториална организация на научно-техническите съюзи – Варна поздравява най-сърдечно академичното ръководство, преподавателите, студентите, докторантите и служителите на Икономически университет – Варна по случай 100 годишния юбилей от основаването на най-старото висше икономическо училище в България...

Приемете нашите искрени пожелания за здраве, благополучие, професионални успехи и творческо дръзновение!...

14 май 2020
Проф. д-р инж. Венцислав Вълчев

ректор на Техниески университет – Варна

... Днес, когато отбелязвате 100 години на непрестанно развитие и постижения, имате всички основания да се гордеете с миналото и да сте уверени в успеха на ИУ – Варна в бъдеще.

На цялата преподавателска и административна колегия, на всички студенти на Вашия университет пожелаваме здраве, неизчерпаемо вдъхновение, мъдрост и духовна сила по пътя на знанието и развитието на науката в полза на обществото!...

14 май 2020
Проф. д-р Христо Кожухаров

възпитаник на ИУ – Варна

Честит едновековен юбилей на ИУ Варна, на моята Алма матер, която завърших през далечната 1958 г.!...

На Вас, на целия академичен и административен състав на университета, пожелавам приятни емоции, лично щастие, успехи във всяко начинание и преди всичко здраве! На университета - да чества още много юбилеи, а ние, неговите възпитаници, да се гордеем със своята Алма матер, както и да бъдем достойни продължители на делото на проф. Цани Калянджиев!

14 май 2020
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

ректор на Русенски университет "Ангел Кънчев"

...Носител на забележителни традиции, университетът има неоспорими роля и принос в развитието и формирането на българската икономическа наука.

Пожелавам на цялата академична общност на Университета здраве, креативна енергия, духовни сили и нови високи постижения!...

14 май 2020
Ерна Якова-Павлова

председател на Районен съд – Варна

...За период от 100 години първото висше търговско училище в България се утвърди като престижна образователна институция с международен авторитет - стабилен и иновативен университет, съчетал традиции и модерност, класическо образование и дигитална мобилност. Университет - емблема на съвременния академичен облик на Варна, със забележителен принос за обучението на поколения икономисти, успешно реализирани в страната и в чужбина...

14 май 2020
Акад. Юлиан Ревалски

председател на Българската академия на науките

...Икономическият университет – Варна има минало, с което се гордее и бъдеще, с което да продължава да бъде водеща образователна и научна институция с утвърдена идентичност, която поставя младите, обучението и културата в центъра на своята социална и икономическа отговорност...

Честит юбилей и за много години!

14 май 2020
Даниел Парушев

председател на Национално представителство на студентските съвети в Република България

...Удоволствието да посетиш сградата на това академично средище е не само архитектурно, но и духовно пренасяне през годините на доказани успехи във варненската Алма Матер.

Историята на нашата държава е изпълнена със знакови събития и моменти, в които своето заслужено място има и Икономическият университет – Варна, защото приносът към образованието е най-голямата инвестиция на една нация...

14 май 2020
Доц. д-р Илко Илиев

ръководител катедра "Физическо възпитание и спорт"

...Икономически университет – Варна е първото в България висше икономическо училище със 100 годишна история и днес заема водещо място с най-висок рейтинг и акредитация в образователно-квалификационни степен "бакалавър", "магистър" и "докторант", дава възможност за развитие на науката в областта на икономиката...

14 май 2020
Проф. д-р Димитър Димитров

ректор на Университет за национално и световно стопанство

...През изминалия век Вашият университет се утвърди като авторитетна академична институция, дала образованието на няколко поколения българи. Вашите устрем в науката, отдаденост в работата, иновации в преподаването, ви превръщат не просто в уважавани професионалисти, а и в съвременни будители за българското общество...

Бъдете живи и здрави, скъпи колеги!

14 май 2020
Инж. Атанас Стоилов

кмет на Община Аксаково

...Да поставиш началото на висшето икономическо образование в страната и цяло едно столетие да задаваш моделите за качествено обучение и създаване на успешни специалисти, е повод за
признание и респект.

Днес, в дните на изпитания и предизвикателства, през които цивилизацията ни преминава, нямам съмнение, че Икономически университет – Варна ще продължи да доказва, че там, където солидните традиции се срещат с дръзкия поглед в бъдещето, успехът е гарантиран...

14 май 2020
Емил Радев

член на Европейския парламент от ЕНП/ГЕРБ, възпитаник на ИУ – Варна

...За мен е чест и радост, че университетът, на който съм възпитаник, не само поставя основите на висшето икономическо образование в България, но и днес предлага качествено обучение и добра подготовка за успешна професионална
реализация!

Приветствам усилията, които полагате, за да отговорите на новите предизвикателства и да утвърждавате авторитета на висшето учебно заведение като престижно средище за образование и наука на европейско ниво....

14 май 2020